Monday, 14 April 2008

Nå blir pappa glad!

DINE STUDIEØNSKER FOR 2008-OPPTAKET I PRIORITERT REKKEFØLGE

PRI KODE STED STUDIUM
--- ------ ---- -----------------------------------
1. 217046 UiS Fjernsyns- og multimedieproduksjon
2. 204454 HBO Journalistikk
3. 185851 UiO Medievitenskap
4. 215336 HiO Bibliotek- og informasjonsvitenskap
5. 215850 HiO Medier og kommunikasjon
6. 185439 UiO Estetiske studier
7. 193780 NVH Dyrepleierutdanning
8. 217200 UiS Kunst- og kulturvitenskap
9. 223451 HVO Animasjon
10. 223430 HVO Media, IKT og design

UiS = Universitetet i Stavanger
HBO = Høgskolen i Bodø
UiO = Universitetet i Oslo
HiO = Høgskolen i Oslo
NVH = Norges veterinærhøgskole (Oslo)
HVO = Høgskolen i Volda

I need therapy.